Irena Wóycicka

Irena Wóycicka – ekonomistka, działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL, uczestniczka Obrad Okrągłego stołu w podzespole ds. gospodarki i polityki społecznej, w latach 1991-1994 była wiceministrem pracy i polityki socjalnej, w latach 2010-2013 piastowała stanowiska podsekretarza, a następnie w latach 2013-2015 sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.