Joanna Staręga-Piasek

Dr Joanna Staręga-Piasek – absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, działaczka społeczna, uczestniczka obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. ds. zdrowia i pomocy społecznej, posłanka na Sejm I, II i III kadencji z ramienia Unii Demokratycznej i Unii Wolności, wiceminister w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej, w rządzie Jerzego Buzka sekretarz stanu w ministerstwie pracy i polityki społecznej


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.