Między feminizmem a uniwersalizmem. Status i uzasadnienia postulatów równościowych

Wykład dr Magdaleny Gawin w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie [21 września 2021 r.]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj go w formie podcastu:

W ramach myśli feministycznej formułowane są nie tylko rozmaite postulaty równościowe, ale również rozwijany jest namysł nad zagadnieniem tożsamości płciowej. Jednocześnie namysłowi temu towarzyszy pytanie o status tych postulatów czy twierdzeń, a konkretnie o to, czy mają charakter uniwersalny, czy też ograniczony jedynie do pewnych grup oraz tego, jak można je odnieść do różnic kulturowych.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione wybrane aspekty tych zagadnień w odniesieniu do kwestii praw kobiet i mniejszości LGBT w oparciu o teorie J. Butler i N. Fraser. Zastanowimy się nad ich podstawami oraz możliwymi kontrowersjami czy też napięciami między nimi występującymi.

dr Magdalena Gawin – Absolwentka Instytutu Filozofii UW. Nauczycielka filozofii w szkołach i placówkach kulturalnych. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W 2015 roku obroniła pracę doktorską „Nowoczesny paradygmat filozofii polityki a prawa człowieka”. Publikowała m.in. w czasopismach „Kronos”, „Etyka” oraz licznych pracach zbiorowych.

Wykład zorganizowany w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie

 

Wykład zorganizowany w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie


Wszystkie materiały obejrzysz również na naszym kanale Wszechnica FWW 

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.