Alan Turing, czyli o myślących komputerach

Prezentacja Kamila Kuleszy i Julii Nojek, XIX Festiwal Nauki w Warszawie, 22 września 2015 [24min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Sztuczna Inteligencja (SI) to dziedzina informatyki, która zajmuje się opracowywaniem modeli ludzkich zachowań i tworzeniem programów komputerowych, które je wykonują. Pionierskie osiągnięcia w tej dziedzinie położył brytyjski matematyk Alan Turing, który w czasie drugiej wojny światowej zasłynął stworzeniem urządzenia, które ułatwiło odczytywanie kodu niemieckiej Enigmy (bomba Turinga). O historii badań nad sztuczną inteligencją podczas XIX Festiwalu Nauki w Warszawie opowiedzieli Kamil Kulesza i Julia Nojek.

Wyobrażenia o sztucznej inteligencji możemy znaleźć już mitologii greckiej. O rozpoczęciu prac naukowych nad jej powstaniem możemy jednak mówić dopiero od XX wieku. W 1936 r. Alan Turing opublikował pracę „O liczbach obliczalnych”. Przedstawił w niej ideę maszyny (maszyna Turinga) składającej się z nieskończenie długiej taśmy podzielonej na pola. W zależności od zapisanego na taśmie algorytmu pola maszyny mogły przesuwać się o określoną ilość pól w lewo lub w prawo.

Współcześnie sztuczną inteligencję wykorzystuje się do wielu zastosowań. Może m.in. rozpoznawać mowę, sterować samochodem czy tworzyć obrazy.

Trwają też prace nad stworzeniem sztucznego mózgu. W 2011 roku udało się odwzorować układ nerwowy pszczoły, a w 2014 roku szczura. Naukowcy skupieni w projekcie Blue Brain Project zapowiadają, że do 2023 roku uda im się odtworzyć mózg człowieka. Możemy jednak mówić tylko póki co o odwzorowaniu sieci neuronowej, bowiem nie istnieje współcześnie maszyna, której moc obliczeniowa pozwalałaby na pracę według tego modelu modelu.

Więcej informacji na temat sztucznej inteligencji w prezentacji Kamila Kuleszy i Julii Nojek. Zapraszamy do oglądania.

***

Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.