Margaret Thatcher (1925-2013) – portret polityka. Prof. Piotr Jachowicz

Wykład prof. dr. hab. Piotra Jachowicza ze Szkoły Głównej Handlowej zorganizowany został w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie. SGH, 26 września 2014r. [55min]

Posłuchaj wykładu z formie podcastu:

13 października 1925 urodziła się Margaret Thatcher (z domu Roberts). Była najdłużej urzędujący szef brytyjskiego rządu w XX wieku. Funkcję premiera sprawowała od 1979 do 1990 roku. W latach 1975-1990 kierowała też Partią Konserwatywną.  Jest jedyną kobietą, która kiedykolwiek w Wielkiej Brytanii została wybrana na szefa rządzącego ugrupowania.

W swoim wystąpieniu prof. Piotr Jachowicz ze Szkoły Głównej Handlowej omówił następujące kwestie dotyczące M.Thatcher:

Pochodzenie, wykształcenie, wczesny etap kariery politycznej,

Poglądy

Thatcher ministrem edukacji w rządzie E. Heatha.

Thatcher liderem Partii Konserwatywnej w opozycji.

Polityka Thatcher w latach, gdy była premierem (thatcheryzm).

Polityka gospodarcza: walka z inflacją (monetaryzm), prywatyzacją, polityka wobec związków zawodowych (strajk górników);

***

Margaret Thatcher objęła władzę podczas kryzysu ekonomicznego, spowodowanego między innymi rozbudowaną polityką socjalną państwa oraz inflacją. Zastosowała twardą politykę w celu uzdrowienia gospodarki: zlikwidowała dotacje dla znacznej części państwowych firm, zatrzymała inflację kosztem zwiększonego bezrobocia, zredukowała wydatki budżetowe, obniżyła podatki oraz podwyższyła stopę procentową oszczędności. Wszystkie te działania, będące połączeniem liberalizmu, konserwatyzmu i monetaryzmu, uzyskały nazwę „thatcheryzmu”.

Z powodu stanowczości w podejmowaniu decyzji, między innymi dotyczących brytyjskich górników oraz zdecydowanej postawy wobec państw komunistycznych, Margaret Thatcher zyskała przydomek Żelaznej Damy. Pod koniec sprawowania funkcji premiera, zapytana, czy sądzi, że jej sposób prowadzenia polityki pozostawi naród podzielony, Margaret Thatcher odpowiedziała: „Więcej właścicieli domów, o wiele więcej udziałowców, o wiele wyższe oszczędności społeczeństwa to czynniki, które jednoczą naród […]. Nie, my pozbywamy się podziałów, zamieniamy konflikty na współpracę, budujemy jeden naród, przez coraz szerzej rozumiane pojęcie własności oraz demokrację”.

Jednym z najważniejszych celów w polityce wewnętrznej Margaret Thatcher było ograniczenie pozycji związków zawodowych. Przez blisko rok walczyła z protestami górników, które zakończyły się zamknięciem kilkunastu niedochodowych kopalń.

Brytyjska premier krytycznie odnosiła się do realizowanego modelu integracji europejskiej; próbowała wprowadzić wolnorynkowe metody zarządzania w oświacie, służbie zdrowia i kulturze, co spowodowało spadek jej popularności. W 1990 roku Margaret Thatcher zrezygnowała z kierowania Partią Konserwatywną, co było równoznaczne z ustąpieniem ze stanowiska premiera. Dwa lata później otrzymała szlachectwo oraz zajęła miejsce w Izbie Lordów.

Zmarła 8 kwietnia 2013 r. w Londynie.

Źródło: www.polskieradio.pl

 ***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.