Lista odtwarzania:

Krótka historia naukowa globalnego ocieplenia

Wykład prof. dr. hab. Szymona P. Malinowskiego wygłoszony został w ramach XVI Festiwalu Nauki w Warszawie. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 22 września 2012 [55min]

Pojęcie efektu cieplarnianego ma już niemal 200 lat. Prof. dr hab. Szymon P. Malinowski przedstawił historię odkryć gazów cieplarnianych i analizę ich wpływu na temperaturę powietrza Ziemi. Wyjaśnił również czym rożni się pogoda od klimatu i dlaczego klimat jest w pewnym sensie łatwiejszy do prognozowania niż pogoda.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Cz. I [28min] Już w XVIII wieku naukowcy potrafili określić dwie składowe kształtujące klimat: wpływ Słońca oraz izolacyjne właściwości powłoki ziemskiej. W XIX wieku odkryto, że regulatorami temperatury są również dwutlenek węgla oraz para wodna (czyli tzw. gazy cieplarniane). W 1824 roku pierwszy raz użyto określenie „efekt cieplarniany”.

Cz. II [26min] Druga część wykładu nawiązuje do badań prowadzonych w XX wieku. Już w latach 30. ubiegłego stulecia przewidziano, że wzrost dwutlenku węgla w powietrzu może doprowadzić do wzrostu temperatury powietrza. Pod koniec pierwszej połowy XX wieku, na długo przed „wybuchem” zainteresowania globalnym ociepleniem wyniki badań naukowych dowodziły, że tzw. „czułość klimatu” na podwojenie dwutlenku węgla wynieść może od 2°C do 4°C. Wyniki badań podsumowane w ostatnim, czwartym raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) pokazują, że wynosi ona prawdopodobnie od 2°C do 4,5°C. Najbardziej prawdopodobna wartość to 3°C. Prawdopodobieństwo, że jest ona poniżej 1,5°C jest bardzo niewielkie, nie można natomiast wykluczyć wartości wyraźnie wyższych niż 4,5°C. Obecnie trwają dyskusje jak szybko klimat się ociepli oraz jakich konsekwencji możemy się spodziewać.

———————————

„Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję” – pod takim hasłem w dniach 21-30 września odbył się XVI Festiwal Nauki w Warszawie. Jak zaznaczają organizatorzy głównym celem Festiwalu Nauki w Warszawie jest upowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia metod, zakresu możliwości i osiągnięć nauki, ukazywanie jej roli w budowie silnej gospodarki oraz znaczenia w kształtowaniu lepszego, myślącego społeczeństwa.

Festiwal to ponad pół tysiąca spotkań, zajęć, warsztatów i debat w warszawskich szkołach średnich, w budynkach UW, Politechniki, Pałacu Kultury i w Centrum Nauki Kopernik. W programie między innymi: poszukiwanie nowej Ziemi, pytania o komórki macierzyste, wielkie wpadki nauki, co to jest wielki wybuch i czy trwa nadal. Spotkania dotyczyły tak różnych dziedzin jak: matematyka, fizyka i astronomia, geologia, biologia, zdrowie filozofia, język, psychologia, ekonomia, prawo. Wstęp na wszystkie festiwalowe spotkania był bezpłatny. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.