Jak przygotować plan powodziowy

Wykład Małgorzaty Siudak, Wilków, 10 stycznia 2015 r. [6 min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Plan powodziowy powinny mieć rodziny zagrożone powodzią, ale też firmy czy instytucje działające na zagrożonym terenie.

Żeby stworzyć plan powodziowy, trzeba zdobyć kilka potrzebnych informacji z urzędu gminy:

1. Ocena stopnia zagrożenia (prawdopodobieństwo powodzi i stopień zagrożenia, granice stref zalewowych)
2. Informacje z gminnego planu reagowania (system ostrzegania, drogi i miejsca ewakuacji ludzi, zwierząt, pojazdów, maszyn, telefony alarmowe, częstotliwość stacji radiowej itp.)

Elementy planu powodziowego:
1. Sposób ostrzegania i lokalny plan reagowania (drogi i miejsca ewakuacji) – z urzędu gminy
2. Ważne numery telefonów – z urzędu gminy
3. Częstotliwość lokalnego radia – z urzędu gminy
4. Punkt kontaktowy dla całej rodziny
5. Sposób zabezpieczenia domu i dobytku
6. Lokalizacja wyłączników/zabezpieczeń instalacji (gaz, prąd, woda, kanalizacja)
7. Lista rzeczy do zabrania ze sobą podczas ewakuacji – podział zadań
8. Najważniejsze czynności przed ewakuacją (wyłączenie mediów, zabezpieczenie dobytku, zwierzą, środków chemicznych, itp.)

Co zabrać ze sobą?
Należy ustalić, kto i co zabiera z sobą podczas ewakuacji:
– ważne dokumenty (akty własności, dokumentacja działalności gospodarczej, polisy ubezpieczeniowe, …)
– kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe
– lekarstwa dla osób przewlekle chorych
– pamiątki rodzinne
– ulubione zabawki dla dzieci
– zwierzęta domowe
– ciepła odzież, zapasowe obuwie, śpiwory, przedmioty osobistego użytku
– radio na baterię, latarka
– niewielki zapas żywności

Miejsce kontaktowe
Najlepszym miejscem „kontaktowym” jest dom kogoś z krewnych lub przyjaciół mieszkających w bezpiecznym miejscu. Jeśli w pobliżu nie ma nikogo bliskiego, należy wybrać w tym celu miejsce wyznaczone przez centrum kryzysowe. Wszyscy domownicy powinni znać adres tego miejsca i sposób kontaktu: numer telefonu stacjonarnego oraz komórkowego.

Działalność gospodarcza
Prowadząc działalność gospodarczą musimy zabezpieczyć dokumentację firmy: dokumenty księgowe, personalne, adresy kontrahentów. Aktualizować kopie zapasowe danych. Opracować plan prewencji i reagowania – sposób zabezpieczenia pracowników, obiektów, maszyn, urządzeń i mienia (produkty i magazyny itp.)

***

„Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowy” to wspólny projekt Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji NA DOBRE, prowadzony na terenie gminy Wilków (woj. lubelskie) poszkodowanej w powodzi w 2010r. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Więcej na przygotujmysierazem.pl

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Powódź. Zarządzanie ryzykiem

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.