Marzena Łotys

dr Marzena Łotys – absolwentka Wydziału Psychologii UW, doktorat z zakresu psychologii społecznej, wieloletni trener i konsultant dla biznesu i organizacji pozarządowych w obszarze komunikacji społecznej, w szczególności zarządzania projektami.

Specjalizuje się w tematyce komunikacji społecznej, jest konsultantką i szkoleniowcem. Przygotowała i zrealizowała ponad 40 projektów ewaluacyjnych dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. Projekty te dotyczyły edukacyjnych, organizacyjnych, prawnych i finansowych uwarunkowań działań, prowadzonych w środowiskach lokalnych.

Gruntownie zna sektor pozarządowy w Polsce: jego historię i sytuację obecną, kwestie organizacyjne, prawne i finansowe. Współpracuje z przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodowych (szczególnie liderów organizacji pozarządowych, młodzieży, kobiet, drobnych przedsiębiorców, rolników i innych mieszkańców wsi, władz samorządowych, nauczycieli).

Wieloletni współpracownik Fundacji Wspomagania Wsi. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.