Jak wyglądają mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Wykład Romana Koniecznego

Jak wyglądają mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego – Wykład Romana Koniecznego, Wilków, 10 stycznia 2015 r. [15min]

Dyrektywa powodziowa spowodowała przymus w całej Europie przygotowania map zagrożenia powodziowego. Po długich dyskusjach przyjęto, że mapy muszą być przygotowane dla miejsc, gdzie mogą wystąpić największe straty. Powstały dwa rodzaje map: mapy zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego.

Mapy zagrożenia powodziowego:
– granice obszarów zagrożenia powodziowego,
– głębokość wody,
– prędkość i kierunek przepływu wody na obszarach mocno zurbanizowanych.

Mapy ryzyka powodziowego:
– wartość potencjalnych strat,
– liczba mieszkańców,
– obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym zagrożone powodzią,
– użytkowanie terenu.

Oba rodzaje map są przygotowywane dla kilku scenariuszy: dla powodzi o prawdopodobieństwie przewyższenia: 10%, 1% i 0.2% oraz dla przerwania wałów.

Mapa zagrożenia powodziowego – powódź 10% – czyli obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%)

Mapa zagrożenia powodziowego – powódź 1% – czyli obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%)

Mapa zagrożenia powodziowego – powódź 0,2% – czyli obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%)

***

„Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowy” to wspólny projekt Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji NA DOBRE, prowadzony na terenie gminy Wilków (woj. lubelskie) poszkodowanej w powodzi w 2010r. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Więcej na przygotujmysierazem.pl

Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Powódź. Zarządzanie ryzykiem

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.