Lista odtwarzania:

Czy rośliny się stresują?

Wykład dr Anny Jarocińskiej i dr. Piotra Pabjanka z Zakładu Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, zorganizowany w ramach XVII Festiwalu Nauki w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, 25 września 2013 r. [1h09min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Część 1 [29min]: Stres to reakcja organizmu na trudną sytuację. W przypadku roślin stres to reakcja na niesprzyjające czynniki środowiskowe. Stres dla roślin to stan organizmu wywołany ujemnym działaniem niesprzyjających czynników środowiska o natężeniu krytycznym lub zbliżonym do granic tolerancji. W jego wyniku następuje upośledzenie lub organiczenie metabolizmu i rozwoju rośliny. Dr Anna Jarocińska z Zakładu Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego opowiedziała o różnych rodzajach czynników stresowych (biotycznych i abiotycznych), różnych poziomach tolerancji roślin na stres i fazach reakcji organizmu.
Dla rozwoju roślin najważniejsze są światło, woda i odpowiednia ilość substancji odżywczych. Występowanie więc rośliny w danym miejscu zależy od dostosowania jej do środowiska i odporności na stres.
Dr Anna Jarocińska mówiła o różnych metodach badań roślin. Używając obrazów lotniczych i satelitarnych można zdalnie rozpoznać cechy roślinności na Ziemi. Na wielkość odbicia w wybranych zakresach promieniowania wpływa między innymi ilość barwników (np. chlorofilu) i kondycja roślin, co pozwala na określenie, czy rośliny są w stresie.

Część 2 [40min]: Dr Piotr Pabjanek z Zakładu Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił przykłady badań nad poziomem stresu roślin z użyciem metod teledetekcyjnych.

***

Festiwal Nauki w Warszawie to coroczna impreza odbywająca się  w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie. Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie powstała we wrześniu 1996 r. w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoczątkował ją prof. David Shugar. Obecnie dyrektorem Festiwalu Nauki jest dr hab. Maciej Geller, biofizyk związany z Uniwersytetem Warszawskim. 

Obecnie na Festiwal składa się ponad pięćset różnorakich imprez (wykłady, pokazy, filmy, wystawy, wycieczki), organizowanych przez liczne placówki naukowe z całej stolicy. Od kilku lat część Festiwalu organizowana jest również w pobliskiej Jabłonnie. W 2012 Warszawski Festiwal Nauki odbył się po raz szesnasty w swej historii.

Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.