Nierozwiązane problemy współczesnej fizyki

Debata, XXI Festiwal Nauki w Warszawie, 22 września 2017 [1h32min]

Czy Wszechświat miał początek i czy będzie miał koniec? Czy opis całości wynika z opisów części? Czy istnieje obiektywna rzeczywistość fizyczna? O wyzwaniach stojących przed współczesną fizyką mówili podczas debaty inaugurującej XXI Festiwal Nauki w Warszawie dr hab. Jan Chwedeńczuk, prof. Marek Pfützner, dr hab. Anna Niedźwiecka oraz prof. Krzysztof Meissner.

Chwedeńczuk przedstawił trudności w pogodzeniu odkryć mechaniki kwantowej, gdzie cząstki mogą znajdować się w kilku stanach jednocześnie, z codziennym ludzkim doświadczeniem (wszakże w naszym postrzeganiu rzeczywistości my oraz wszystkie otaczające nas rzeczy występują naraz w jednej postaci). Pfützner mówił o problemach związanych z badaniem układów wieloelementowych. Zastanawiał się, czy opis całości wynika z opisu części czy może raczej sposób funkcjonowania ludzkiego umysłu każe nam myśleć w taki sposób.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Niedźwiecka zadała pytanie o molekularne mechanizmy dotyczące zjawisk neurofizjologicznych. Mówiła o problemach z badaniem oddziaływań fizycznych wewnątrz komórki. Pytała, czy istnieje nieodkryte prawo fizyki, które zapoczątkowało proces ewolucji. Zastanawiała się, czy fizyka jest w stanie wyjaśnić funkcjonalność organizmów żywych. Prof. Meissner mówił o zagadce, dlaczego we wczesnym wszechświecie powstała materia w większej ilości niż antymateria. Poddał również pod rozwagę, czy w naszym wszechświecie istnieją ślady poprzedniego wszechświata.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania wykładu

***

logo_festiwalnaukiInicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.