Lista odtwarzania:

Zlodowacenia i ich ślady na Ziemi

Wykład dr Tatiany Woroncowej-Marcinowskiej zorganizowany został przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w ramach XVI Festiwalu Nauki w Warszawie. 27 września 2012 r.[41min]

W historii Ziemi zlodowacenia występowały kilkukrotnie. Wtedy znaczne obszary naszego globu pokryte były lądolodem (podobnym do tego, który dziś pokrywa Antarktydę). Powierzchnię ziemi kształtują również lodowce górskie, które obserwować można współcześnie na wszystkich kontynentach.

Wykład w formie podcastu:

Cz. I [18min] Naukowcy dzielą lodowce na lodowce górskie i lądolody kontynentalne. Warunki powstania obu form są odmienne:  powstanie lodowca górskiego determinuje ukształtowanie terenu (góry) oraz  wysokość nad poziomem morza (tzw. granica wiecznego śniegu). Powstanie lądolodu wymaga natomiast określonych warunków klimatycznych. W pierwszej części wykładu przestawione została historia zlodowaceń od karbonu (ok. 280 mln lat temu) do plejstocenu. Najmłodsze zlodowacenie zakończyło się ok. 11,7 tysięcy lat temu i ono zostawiło najwięcej śladów, także na terenie Polski.

Cz. II [23 min] Typowe formy powstałe w wyniku topnienia lądolodu to: jeziora, sandry, moreny, ozy, głazy narzutowe (eratyki), kry lodowcowe (porwaki) oraz wiele innych. Dzięki tym śladom można określić zasięg kolejnych zlodowaceń oraz kierunek poruszania się mas lodu. Okazuje się, że eksploatowane w Polsce niektóre skały (jak np. iły jurajskie z okolic Łukowa, czy margle z okolic Kamienia Pomorskiergo) przywleczone zostały m.in. z terenów dzisiejszej Skandynawii, czyli terenu gdzie formowały się lądolody kontynentalne.

———————————

„Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję” – pod takim hasłem w dniach 21-30 września odbył się XVI Festiwal Nauki w Warszawie. Jak zaznaczają organizatorzy, głównym celem Festiwalu Nauki w Warszawie jest upowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia metod, zakresu możliwości i osiągnięć nauki, ukazywanie jej roli w budowie silnej gospodarki oraz znaczenia w kształtowaniu lepszego, myślącego społeczeństwa.

Festiwal to ponad pół tysiąca spotkań, zajęć, warsztatów i debat w warszawskich szkołach średnich, w budynkach UW, Politechniki, Pałacu Kultury i w Centrum Nauki Kopernik. W programie między innymi: poszukiwanie nowej Ziemi, pytania o komórki macierzyste, wielkie wpadki nauki, czym jest wielki wybuch i czy trwa nadal. Spotkania dotyczyły tak różnych dziedzin jak: matematyka, fizyka i astronomia, geologia, biologia, zdrowie filozofia, język, psychologia, ekonomia, prawo. Wstęp na wszystkie festiwalowe spotkania był bezpłatny. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.