Lista odtwarzania:

Kapitał społeczny – czy konieczny czynnik budowania lepszej Polski?

Debata z udziałem prof. Anny Gizy-Poleszczuk, dr. hab. Jakuba Growca i dr. Pawła Chmielińskiego. Dyskusję poprowadził prof. Janusz Czapiński. Debata zorganizowana w ramach XVII Festiwalu Nauki w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, 21 września 2013 r. [1h35min]

Posłuchaj debaty w formie podcastu:

Część 1 [18min]: Na wstępie prof. Janusz Czapiński z Katedry Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział o kapitale społecznym i jego znaczeniu. Mówił o stopniowym przekształcaniu się gospodarek na świecie – o gospodarkach agrarnych opartych na kapitale fizycznym, o gospodarkach industrialnych, gdzie znaczenie miał kapitał fizyczny i ludzki, i w końcu o gospodarkach współczesnych – informacyjnych, gdzie dominuje kapitał społeczny (i nadal liczą się kapitał fizyczny i ludzki).

Część 2 [24min]: W drugiej części swojej wypowiedzi, prof. Janusz Czapiński mówił o znaczeniu kapitału społecznego (też w negatywnym znaczeniu – czyli familizmu) dla tempa wzrostu gospodarczego. Jak przedstawił, Polska posiada prawie zerowy poziom kapitału społecznego. W minionym ćwierćwieczu, Polska rozwijała się, a Polacy bogacili się, głównie dzięki trzem przewagom konkurencyjnym: szybko rosnącym kompetencjom osób aktywnych zawodowo (ponad trzykrotny wzrost obywateli z wyższym wykształceniem), taniej sile roboczej (koszt pracy poniżej 1/3 średniej w Unii Europejskiej) i dużemu rynkowi wewnętrznemu (ciągły wzrost konsumpcji wewnętrznej). Te trzy czynniki zachęcały kapitał zagraniczny do inwestowania w nowoczesne gałęzie produkcji. Staliśmy się dzięki temu krajem średnio rozwiniętym o strukturze gospodarki naśladowczo-surowcowej. Czy mamy szansę przekroczyć próg rozwoju opartego na wiedzy i dołączyć do grupy krajów wysokorozwiniętych? Jaką rolę w tej zmianie kierunku rozwoju i budowaniu suwerennej gospodarki innowacyjnej odegrać może kapitał społeczny (miłość bliźniego, chęć i umiejętność współpracy, aktywność społeczna).

Część 3 [21min]: W trzeciej części debaty głos zabrała prof. Anna Giza-Poleszczuk z Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Giza-Poleszczuk mówiła o ekonomicznym znaczeniu miłości bliźniego, o tym że wszystkie społeczne kompetencje kształtują się przez lataz wiekiem. O zaufaniu społecznym i poziomie zaufania, ktory wysoki jest u dzieci (tak jak na zachodzie) a u młodzieży spada (do poziomu jaki mają rodzice, czyli prawie do 0).

Cześć 4 [14min]: Dr hab. Jakub Growiec z Zakładu Analizy i Wspomagania Decyzji SGH, z punktu widzenia makroekonomisty opowiedział o źródłach różnic wzrostów ekonomicznych różnych krajów, źródłach różnic temp rozwoju krajów. Podkreślił, że kapitał społeczny nie jest jedynym istotnym czynnikiem zmienności produktywności gospodarek (mówił o różnicach w kapitale ludzkim, kwestiach instytucjonalnych, technologiach, infrastrukturze itd.). Mówił o roli działalności badawczo-rozwojowej, innowacjach, stosowanych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, i innych czynnikach wpływających na konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Dr hab. Jakub Growiec nawiązał także do przykładów znanych z teorii gier – o dylemacie więźnia, błędnym kole i innych.

Część 5 [18min]: W ostatniej części debaty głos zabrał dr Paweł Chmieliński z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Mówił o poziomie kapitału społecznego na wsi, o kołach gospodyń wiejskich i ochotniczych strażach pożarnych. Dr Paweł Chmieliński wspomniał o programie LEADER jako instytucjonalych próbach budowania kapitału społecznego na wsi. Następnie głos zabrała publiczność.

***

Festiwal Nauki w Warszawie to coroczna impreza odbywająca się  w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie. Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie powstała we wrześniu 1996 r. w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego. Zapoczątkował ją prof. David Shugar. Obecnie dyrektorem Festiwalu Nauki jest dr hab. Maciej Geller, biofizyk związany z Uniwersytetem Warszawskim. 

Obecnie na Festiwal składa się ponad pięćset różnorakich imprez (wykłady, pokazy, filmy, wystawy, wycieczki), organizowanych przez liczne placówki naukowe z całej stolicy. Od kilku lat część Festiwalu organizowana jest również w pobliskiej Jabłonnie. W 2012 Warszawski Festiwal Nauki odbył się po raz szesnasty w swej historii.

Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.