Lista odtwarzania:

Janusz Korczak. Wychowanie jako „rzeźbienie dusz”

Wykład prof. dr hab. Andrzeja Mencwela wygłoszony został podczas XVI Festiwalu Nauki w Warszawie. Uniwersytet Warszawski, 25 września 2012 r. [1h24min]

Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka jest ciągle aktualne, żywe i inspirujące. Łączy ono ogólną refleksję nad człowiekiem i wychowaniem oraz uwagi o praktyce wychowania. Tym, co decyduje o ponadczasowej wartości tej pedagogiki są marzenia o świecie przyjaznym dziecku. O czasach i ludziach, którzy urzeczywistnią – jak pisał Stary Doktor – prawo dziecka do szacunku, życia w pokoju i w radości.

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Cz I [26min] Życie Janusza Korczaka to kilka faz jego działalności: od lekarskiej, po dziennikarską, literacką po wychowawczą. Właśnie z tej ostatniej działalności Korczak jest szczególnie znany: był dyrektorem Domu Sierot – „domu pracy i szkoły życia”, wcześniej prowadził Nasz Dom, gdzie stosował innowacyjne metody wychowawcze. W swojej działalności łączył opiekę nad dzieckiem, respektowanie jego prawi i wychowanie do samodzielności. Jest prekursorem działań na rzecz całkowitego równouprawnienia najmłodszych.

Cz II [32min] Korczak pracuje głównie z dziećmi najbardziej upokorzonymi: bezdomnymi, sierotami, bezimiennymi. Część druga to opis ich świata: w czasach Korczaka traktowane były często jak „klasa pańszczyźniania”, „najstarszy proletariat”.

Jak wspomniano, Korczak to także literat. Z jego dzieł można wywnioskować, że w latach 30. XX wieku zdawał sobie sprawę do czego doprowadzi przedwojenny antysemityzm oraz wojna. Chociaż miał możliwość ucieczki z okupowanej Warszawy, do końca pozostał w getcie wraz w wychowankami. Jego „Pamiętnik z getta”  –  jest biograficzną refleksją nad upodleniem świata i nędzą ludzkiej kondycji.

Cz III [26min] Dyskusja z udziałem publiczności: jak Korczakowi udało się w getcie prowadzić Dom Sierot? Jaki był stosunek Korczaka do prawa dziecka do śmierci?

Za datę śmierci Korczaka uznaje się powszechnie 6 sierpnia 1942 roku. Decyzją Sejmu, na 70-lecie tej daty, rok 2012 został ustanowiony Rokiem Korczaka.

———————————

„Brak inwestycji w naukę to inwestycja w ignorancję” – pod takim hasłem w dniach 21-30 września odbył się XVI Festiwal Nauki w Warszawie. Jak zaznaczają organizatorzy głównym celem Festiwalu Nauki w Warszawie jest upowszechnianie w społeczeństwie zrozumienia metod, zakresu możliwości i osiągnięć nauki, ukazywanie jej roli w budowie silnej gospodarki oraz znaczenia w kształtowaniu lepszego, myślącego społeczeństwa.

Festiwal to ponad pół tysiąca spotkań, zajęć, warsztatów i debat w warszawskich szkołach średnich, w budynkach UW, Politechniki, Pałacu Kultury i w Centrum Nauki Kopernik. W programie między innymi: poszukiwanie nowej Ziemi, pytania o komórki macierzyste, wielkie wpadki nauki, co to jest wielki wybuch i czy trwa nadal. Spotkania dotyczyły tak różnych dziedzin jak: matematyka, fizyka i astronomia, geologia, biologia, zdrowie filozofia, język, psychologia, ekonomia, prawo. Wstęp na wszystkie festiwalowe spotkania był bezpłatny. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie www.festiwalnauki.edu.pl

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.