Skąd się bierze prognoza pogody? Modelowanie numeryczne prognoz

Prezentacja Macieja Cytowskiego z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. XIX Festiwal Nauki, 26 września 2015 [35min]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Jak powstaje numeryczna prognoza pogody dla popularnego serwisu internetowego meteo.pl, mogli dowiedzieć się słuchacze wykładu Macieja Cytowskiego, który odbył się podczas ostatniego, XIX Festiwalu Nauki w Warszawie. Pracownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW opowiedział, jak tworzone są modele komputerowe pozwalające przewidzieć stan atmosfery w perspektywie trzech dni.

Do opracowania modelu pogodowego niezbędne są dane obserwacyjne. ICM pozyskuje je z brytyjskiego Met Office. Na ich podstawie, z wykorzystaniem wiedzy o oddziaływaniach fizycznych, powstają modele matematyczne, które opisują możliwe zmiany w czasie różnych czynników atmosferycznych. Należą do nich temperatura powietrza, ciśnienie i wilgotność powietrza, promieniowanie, prędkość i kierunek wiatru oraz opady atmosferyczne. Modele te przekładane są na język informatyki. Superkomputer ICM najpierw wylicza każdy model z osobna, a następnie na podstawie uzyskanych wyników oszacowuje prognozę pogody, która publikowana jest w serwisie meteo.pl.

Słuchacze wykładu Macieja Cytowskiego mogli prześledzić szczegółowo poszczególne etapy wyżej opisanego procesu. Prowadzący pokazał też „na żywo”, jak wygląda praca operatora ICM, który odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg prognozowania.

Więcej w załączonym filmie z wykładu. Zapraszamy do oglądania.

***

Inicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Festiwal Nauki w Warszawie

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.