Czy robot zabierze ci pracę?

Wykład dr hab. Renaty Włoch, Festiwal Nauki w Warszawie, 30 września 2017 [0h38min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Analitycy i naukowcy mówią o nadejściu „drugiego wieku maszyn”, kiedy roboty zastąpią człowieka przy wykonywaniu wielu prac. Pracownicy jakich profesji są najbardziej narażeni na wyparcie ich przez maszyny? Jak zmieni to rynek pracy i jak do tych zmian przygotowani są Polacy? Mówiła o tym podczas Festiwalu Nauki dr hab. Renata Włoch z ośrodka analitycznego DELab na Uniwersytecie Warszawskim.

Prelegentka rozpoczęła swoje wystąpienie wskazania nowych technologii, które będą jej zdaniem kluczowe dla rozwoju gospodarki w przyszłości. Wymieniła wśród nich zbieranie i analizowanie Big Data (czyli danych osobistych, które generujemy na przykład korzystając ze smartfonowych aplikacji czy internetu) oraz związany z tym Internet rzeczy – sieć „inteligentnych urządzeń”, które same dopasują się do zachowań użytkownika. W wyniku ich rozwoju – mówiła Włoch – zapotrzebowanie na wykonywanie przez człowieka prostych prac już spadło.

Według danych z  raportu „Aktywni+ Przyszłość rynku pracy” przytoczonych przez prelegentkę, w Polsce zagrożonych automatyzacją jest 40 proc. miejsc prac. W przypadku 6-7 proc. można mówić o zagrożeniu znaczącym. Autorzy optymistycznych analiz nie mówią o gwałtownej zmianie, ale transformacji rynku pracy. Włoch wskazała na możliwość zastąpienia pracy etatowej różnymi formami tymczasowego świadczenia usług przez pracowników. Będzie to jednak oznaczało, że praca będzie coraz mniej stabilna i nie będą się z nią wiązały przywileje, jakimi obecnie dysponują zatrudnieni na umowach stałych (jak np. powszechne ubezpieczenia).

Prelegentka mówiła, że najbardziej zagrożone wyginięciem są zawody oparte na wykonaniu prostych, powtarzalnych czynności fizycznych i umysłowych. Nie muszą się natomiast bać utraty pracy osoby, które wykazują się w swojej profesji kreatywnym myśleniem oraz posiadające rozwinięte umiejętności interpersonalne – empatia będzie w cenie! Jak do tych trendów przygotowani są Polacy? Zdaniem prelegentki fatalnie. Według danych, do których się odwołała, jesteśmy ogonie Europy pod względem kompetencji cyfrowych. Wyjątek stanowią tu kobiety, które pozytywnie odbiegają pod tym względem od mężczyzn.

PW

Organizator wykładu:

Logo Festiwalu Nauki

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.