Bieda w państwie miliardera: o ubóstwie w USA

Wykład dr. Jana Misiuny, Festiwal Nauki w Warszawie, 25 września 2019 [1h06min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Bieda w USA to poważny problem. Według danych z 2018 roku ponad 38 milionów Amerykanów żyje poniżej progu ubóstwa, co stanowi blisko 12 proc. ogółu społeczeństwa. O problemach ludzi biednych w Stanach Zjednoczonych oraz o przyczynach ubóstwa opowiedział podczas Festiwalu Nauki w Warszawie dr Jan Misiuna.

USA w powszechnej świadomości uchodzą za państwo bogate – nie tylko ze względu na gospodarkę, ale też zasoby naturalne, przyrodę czy kulturę. Tymczasem bieda w USA jest znaczącym problemem społecznym. Blisko 12 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych żyje poniżej progu ubóstwa, który dla dwuosobowej rodziny został określony na poziomie 16 257 dol. nieopodatkowanego dochodu rocznie. Dla porównania – mediana dochodu dla rodziny wynosi ok. 80 663 dol.

Zobacz też: Trzy oblicza lobbingu w USA. Jak idee, organizacje i wielkie pieniądze zmieniają politykę w Stanach Zjednoczonych

Dr Misiuna podczas wystąpienia nie tylko przedstawił statystyki, ale też opisał główne problemy biednych Amerykanów. Jedną z podstawowych bolączek dotykających biednych w USA jest brak ubezpieczenia zdrowotnego. Znajduje się w takiej sytuacji 27 milionów obywateli. Problem dotyka osób, które balansują na granicy progu ubóstwa – tym, których dochody sytuują się ponad nim, nie przysługuje prawo do publicznej opieki zdrowotnej. Będąc ubogim ciężko też w Stanach Zjednoczonych otrzymać kredyt. W kraju, w którym trudno poruszać się bez auta, ma to niebagatelne znacznie. Powszechnym problemem są też uzależnienia od narkotyków i leków przeciwbólowych (wielu Amerykanom nie przysługuje prawo do zwolnienia lekarskiego i płatnego urlopu).

Więcej o ubóstwie w Stanach Zjednoczonych w nagraniu wykładu.

Organizator wykładu:

Logo Festiwalu Nauki

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.