Wskaźniki, Głupcze!

Wykład dr Adama Czerniaka, XXI Festiwal Nauki w Warszawie, 26 września 2017 [1h11min]

Posłuchaj wykładu w formie podcastu:

Co pokazuje, a co ukrywa wskaźnik PKB? Jak ekonomiści mierzą szczęście obywateli? Czy warto przejmować się ocenami agencji ratingowych i bać wzrostu deficytu publicznego? Na te inne pytania odpowiedział dr Adam Czerniak podczas swojego wykładu „Wskaźniki, Głupcze!” podczas XXI Festiwalu Nauki.

Słuchacze wystąpienia ekonomisty mogli dowiedzieć się, w jaki sposób mierzony jest wskaźnik PKB i jaką wiedzę daje nam o krajowej gospodarce. Ponieważ wzrost gospodarczy nie musi iść w parze z zadowoleniem obywateli, dr Czerniak opisał również wskaźniki, które mogą je mierzyć (Happiness index, Quality of living index, Wskaźnik Giniego, Indeks HDI).

Wadą PKB jest jego nieaktualność. Ekonomista mówił mówił więc również o remedium, jakim są prognozy makroekonomiczne, wskaźniki koniunktury i oceny agencji ratingowych, takich jak Fitch, Moody’s czy Standard & Poor’s. Szczególnie skupił się na znaczeniu tych ostatnich dla funkcjonowania państwa. Na koniec wykładu wyjaśnił, kiedy wzrost deficytu publicznego staje się groźny.

dr Adam Czerniak – Zakład Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i rynku nieruchomości. Prowadzi wykłady z makroekonomii, historii myśli ekonomicznej i socjologii ekonomicznej. Dyrektor ds. badań w Centrum Analitycznym Polityka Insight. Do 2012 r. ekonomista bankowy. Współpracował też z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR. Stypendysta Ronald Coase Institute. Opiekun SKN Ekonomii Politycznej.

***

logo_festiwalnaukiInicjatywa organizacji Festiwali Nauki w Warszawie, zapoczątkowana przez prof. Davida Shugara (fizyka i biologa molekularnego, twórcy polskiej szkoły biofizyki molekularnej) narodziła się w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW we wrześniu 1996 roku. Dokumentem formalnie powołującym Festiwal było Porozumienie podpisane w grudniu 1996 roku przez Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Dyrektorem Festiwalu Nauki w Warszawie został dr hab. Maciej Geller z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od stycznia 2006 roku Festiwal nie jest już związany organizacyjnie z ICM. Jego animatorami są Wydział Fizyki UW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, a oficjalnym reprezentantem, na mocy porozumienia Sygnatariuszy Porozumienia, pozostaje od początku Uniwersytet Warszawski. Od 2010 roku tytuł animatora otrzymał także Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. W 2014 roku nowym dyrektorem Festiwalu została dr Zuzanna Toeplitz, związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

źródło: festiwalnauki.edu.pl

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Ekonomia

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.