Krzysztof Antoni Meissner

prof. dr hab. Krzysztof Antoni Meissner – polski fizyk teoretyk, profesor doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalista w zakresie teorii cząstek elementarnych. Pracuje w Katedrze Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest zastępcą dyrektora Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana. Od 10 września 2008 roku jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM Ecoren. Uczestniczy w badaniach w CERN. W 1997 roku, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, napisał rozprawę habilitacyjną pod tytułem: „Rola symetrii teorii strun niekrytycznych i kosmologii strunowej”. Tytuł profesora uzyskał w czerwcu 2006. Profesor Krzysztof Antoni Meissner opublikował ponad 40 prac w czasopismach naukowych, takich jak: Physical Review Letters, Physical Review D, Classical and Quantum Gravity, Nuclear Physics, Physics Letters B, Acta Physica Polonica. Jest autorem podręcznika: Klasyczna teoria pola, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.