Magdalena Fikus

Prof. Magdalena Fikus – polska biolog, specjalizująca się w biochemii , biochemii kwasów nukleinowych, biofizyce komórki, inżynierii genetycznej. Propagatorka i popularyzatorka nauki w Polsce.
W 1965 uzyskała stopień naukowy doktora, a w 1975 stopień doktora habilitowanego. Profesorem została w 1989. Do 1965 pracowała w Państwowym Zakładzie Higieny, następnie w Katedrze Biofizyki na UW, współpracując z profesorem Davidem Shugarem. Pod koniec lat 60. przebywała na stażu naukowym na Stanford University. W 1975 podjęła pracę w Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Za swoją pracę popularyzatorską i dydaktyczną została nagrodzona między innymi: nagrodą im. Profesora Hugona Steinhausa i nagrodą Fenomenu Przekroju. Postanowieniem z 22 kwietnia 2011 prezydent Bronisław Komorowski, „za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz popularyzacji i rozwoju nauki w Polsce”, odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 21 października tego samego roku została Kanclerzem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.