Fermy chowu przemysłowego w ujęciu społeczno-ekonomicznym

Wykład Jarosława Urbańskiego w ramach cyklu „Hodowla przemysłowa: Biznes, środowisko, zdrowie, prawa zwierząt”, Fundacja Wspomagania Wsi, 26 września 2020 [0h31min]

Jarosław Urbański z Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych przedstawia w nagraniu, jak według badań socjologicznych Polacy postrzegają fermy przemysłowe. Wskazuje również, czy powstanie takiej inwestycji będzie korzystne z punktu widzenia budżetu gminy, gdzie ma zostać zlokalizowana. Wykład stanowi pierwszą część cyklu „Hodowla przemysłowa: Biznes, środowisko, zdrowie, prawa zwierząt”, w ramach którego będziemy mówić o różnych aspektach związanych z chowem przemysłowym.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Gwałtowny wzrost konsumpcji mięsa od lat 60. przekłada się na sposób hodowli zwierząt. Na całym świecie postępuje koncentracja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach o skali przemysłowej, znikają natomiast niegdyś liczne, małe i średnie hodowle. Trend ten można zaobserwować również w Polsce. Przekłada się to na strukturę zatrudnienia mieszkańców wsi, gdzie coraz mniej osób pracuje w sektorze rolnym, coraz więcej natomiast w innych gałęziach gospodarki – także w mieście.

Jarosław Urbański opisuje w trakcie wykładu wyniki badań socjologicznych, które oddają odczucia, jakie budzą wśród Polaków fermy przemysłowe. Prelegent skupia się szczególnie na opiniach mieszkańców wsi. Wynika z nich, że sąsiedztwo gospodarstw chowu przemysłowego budzi wśród nich liczne obawy. Liczba zwolenników i przeciwników funkcjonowania ferm przemysłowych rozkłada się jednak wśród mieszkańców wsi mniej więcej po równo. Inaczej niż w przypadku ankietowanych pochodzących z miast, gdzie przeciwnicy zdecydowanie przeważają.

Prelegent prezentuje również dane dotyczące struktury wpływów z podatków PIT i CIT, które ściągają gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Zważywszy na środowiskowe koszty lokalizacji przedsiębiorstw chowu przemysłowego, każą one poddać w wątpliwość opłacalność lokalizacji tego rodzaju inwestycji.

Szerzej w nagraniu wykładu.

Zobacz też: Chów przemysłowy  – dobry czy zły?

PW

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Podobne wykłady Społeczeństwo

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.