Tajemnice świata śledziokształtnych – od Karpat po Ocean Indyjski

Wykład Mateusza Granicy z Koła Naukowego Paleobiologów Terenowych [22 stycznia 2024 r.]

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Śledziokształtne (Clupeiformes) to rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym. Do najbardziej znanych przedstawicieli należą śledzie, szprot i sardynki.

Wykład o grupie śledziokształtnych. O całości tego rzędu i o grupie Clupeidae – śledziowatych

Clupeiformes
– Rząd w obrębie promieniopłetwych
– Wczesna Kreda
– Ok 400 gatunków
– Większość gatunków słonowodna
– Smukłe ciało pozwalające na szybkie manewry
– Obecność pęcherza pławnego
– Pożywienie: plankton
– Jedna z najistotniejszych grup ryb związana z połowem
– Zredukowana lub brak linii nabocznej
– Na całym świecie

 

Mateusz Granica – doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Koło Naukowe Paleobiologów Terenowych

 

Organizator wykładu:

***

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.