Urszula Wojda

Urszula Wojda – kierownik Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.