Henryk Samsonowicz

Henryk Bohdan Samsonowicz (ur. 23 stycznia 1930 r. w Warszawie, zmarł 28 maja 2021) – polski historyk, mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w l. 1989–1991 minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

W 1950 r. ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, po których podjął pracę na stanowisku asystenta tej uczelni. W 1954 r. otrzymał stopień doktora nauk historycznych, na podstawie pracy kandydackiej przygotowanej pod kierunkiem profesora Mariana Małowista, zatytułowanej „Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV–XVI w.”. W 1960 r. habilitował się w oparciu o rozprawę „Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w drugiej połowie XV wieku”. W 1969 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Profesorem nadzwyczajnym został w 1971 r., a dziewięć lat później profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. W l. 1964–2009 prowadził seminarium magisterskie, w 1969 r. zaczął kierować mediewistycznym i nowożytnym seminarium doktorskim w Instytucie Historycznym. Wypromował łącznie 11 doktorów.

Od 1967 r. był prodziekanem Wydziału Historycznego, w okresie 1970–1973 pełnił funkcję dziekana tej jednostki. W l. 1975–1980 był dyrektorem Instytutu Historycznego, z którym zawodowo związany pozostaje nieprzerwanie od 1950 r. Od 1 października 1980 do 8 kwietnia 1982 r. pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

W l. 1991–1996 był wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, w 1994 r. został członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk, w l. 1999–2006 przewodniczył Wydziałowi I Nauk Społecznych PAN. W 2002 został członkiem rzeczywistym PAN, zasiadł też w jej prezydium. Został wykładowcą Akademii Humanistycznej w Pułtusku, a także członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Europaea i innych instytucji naukowych. Wszedł w skład m.in. jury Nagrody Naukowej KLIO.

Opublikował około 800 prac naukowych, głównie z zakresu historii Polski okresu Średniowiecza, w tym 16 książek i podręczników uniwersyteckich. Bywał też ekspertem teleturnieju Wielka gra. W 1975 organizował pierwszą olimpiadę historyczną. Do grona jego uczniów zaliczają się: Agnieszka Bartoszewicz, Wojciech Fałkowski, Ewa Koczorowska-Bielińska, Adam Kasperowicz, Zbigniew Morawski, Grzegorz Myśliwski, Andrzej Olejarczuk, Jerzy Pysiak, Paweł Żmudzki.

źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Wykłady 2

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.