Mikołaj Lewicki

Dr Mikołaj Lewicki – zajmuje się socjologią gospodarczą, zwłaszcza problematyką kultury i rozwoju, ale również socjologią kultury i zjawiskami transformacji oraz polskim dyskursem transformacyjnym, opublikował książki „Społeczne życie hipoteki” i „Przyszłość nie może się zacząć: polski dyskurs transformacyjny w perspektywie teorii modernizacji i teorii czasu”


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.