Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Geofizyki PAN jest kontynuatorem długoletniej tradycji teoretycznych i eksperymentalnych badań geofizycznych w Polsce. IGF PAN jest wyłączną instytucją w kraju, prowadzącą monitoring globalnych pól geofizycznych w zakresie sejsmologii, geomagnetyzmu i wybranych elementów dotyczących fizyki atmosfery.

Geofizyka w odbiorze społecznym wydawać się może dziedziną trudną czy wręcz niszową. Tymczasem badanie Ziemi metodami fizycznymi pozwala nie tylko lepiej zrozumieć kształtujące ją procesy, ale też przewidywać przyszłe zmiany środowiska, przygotować się do adaptacji do nich, jak też racjonalnie zarządzać ryzykiem, w tym również tym związanym z działalnością człowieka.

Sejsmologia, hydrologia i hydrodynamika, meteorologia, badania atmosfery dotyczą nas wszystkich, tak jak dotyczą nas wszystkich zmiany klimatu, zagrożenia powodziowe, osuwiska, trzęsienia ziemi, huragany, ale i bezpieczeństwo energetyczne, poszukiwanie zasobów energetycznych, jakość powietrza czy planowanie w sposób bezpieczny strategicznych inwestycji.

Projekt „Geofizyka dla każdego” ma na celu zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskiej nauki, w szczególności geofizyki, oraz zwiększenie poziomu zainteresowania nią społeczeństwa, a także wiedzy na temat jej znaczenia

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.