Jerzy Krzysztof Eisler

prof. dr hab Jerzy Krzysztof Eisler (ur. 12 czerwca 1952 w Warszawie) – polski historyk. W 1993 habilitował się w Instytucie Historii PAN na podstawie rozprawy zatytułowanej „Marzec 1968. Geneza – przebieg – konsekwencje”. W 2002 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Był profesorem Instytutu Historii PAN i członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Historii. Został też wykładowcą m.in. Wyższej Szkoły Mazowieckiej i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1994–1997 był dyrektorem szkoły polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu. W pracy naukowej zajmuje się głównie historią najnowszą Polski (w tym okresem PRL), a także badaniami poświęconymi Francji. W 2002 objął stanowisko dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Laureat Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego Pruszyńskiego (1991), odznaczony Srebrnym (2006) oraz Złotym (2010) Krzyżem Zasługi. Jest autorem ponad 20 książek, do jego publikacji należą: „Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918–1940”, Warszawa 1987, „Kolaboracja we Francji 1940–1944”, Warszawa 1989, „Marzec 1968. Geneza – przebieg – konsekwencje”, Warszawa 1991 „Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989”, Warszawa 1992,  „List 34”, Warszawa 1993, „Grudzień 1970. Geneza – przebieg – konsekwencje”, Warszawa 2000, „Polski rok 1968”, Warszawa 2006, „Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008

źródło: Wikipedia [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.