Kamila Kozioł

Dr Kamila Kozioł – pracuje w Zakładzie Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego UW, interesuje się literaturą i nauką wczesnego okresu Joseon, swoją pracę doktorską poświęciła roli koreańskiego alfabetu rodzimego w tłumaczeniach tekstów Samgang haengsil-to (Ilustrowany przewodnik po trzech zasadach), jest również autorką publikacji „Jak dotrzeć do czytelnika? – wykorzystanie toposów w Samgang haengsil-to” w: „Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji” oraz „Księgi moralności konfucjańskiej gatunkiem literackim w Korei” w: „Granice i pogranicza w perspektywie orientalistycznej. Szkice o literaturze i kulturze”


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.