Jacek Migasiński

Jacek Migasiński (ur. w 1946) – polski filozof, specjalizujący się w historii filozofii nieanalitycznej, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 1978 roku na podstawie pracy pt. „U podstaw spirytualistycznej ontologii Louisa Lavelle’a”, zaś habilitował się w 1997 roku na podstawie pracy pt. W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku. W 2002 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku jest dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Jacek Migasiński był promotorem siedmiu prac doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzentem 16 prac doktorskich i habilitacyjnych. Jest również Przewodniczącym Rady Programowej pisma naukowego „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” oraz jednym z redaktorów pisma „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. Jacek Migasiński jest tutorem Akademii »Artes Liberales« [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.