Łukasz Niesiołowski-Spano

Łukasz Niesiołowski-Spano (ur. 1971) – polski historyk starożytności, specjalizujący się w tematyce historii starożytnej Palestyny, dziejów biblijnego Izraela oraz Filistynów. Od 2016 dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1997 ukończył studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w 2002 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 2013 roku uzyskał habilitację. Pracownik naukowy Instytutu Historycznego UW od 2003 roku.

Od 2008 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Historycznego. W latach 2008-2012 oraz 2015-2016 był także także członkiem Rady Wydziału Historycznego UW. W 2016 roku został dyrektorem Instytutu Historycznego UW.

Członek redakcji czasopism „Palamedes. A Journal of Ancient History” (redaktor naczelny) oraz „Scripta Biblica et Orientalia”. Współzałożyciel ruchu społecznego Obywatele Nauki. Z ramienia Obywateli Nauki był współautorem i jednym z redaktorów Paktu dla Nauki (Warszawa 2015), dokumentu diagnozującego bolączki systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz proponującego konkretne sposoby ich systemowego rozwiązania.

Jego praca doktorska pt. „Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie” w 2003 ukazała się drukiem (Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2003), a w 2011 została wydana po angielsku („Origin Myths and Holy Places in the Old Testament”, London 2011). Opublikował także m.in. książkę pt. „Dziedzictwo Goliata. Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych” (Seria: Monografie Fundacji Nauki Polskiej, Toruń 2012), która w wersji angielskiej („Goliath’s Legacy. Philistines and Hebrews in Biblical Times”, Wiesbaden 2016) ukazała się w wydawnictwie Harrassowitz.

Jest członkiem European Association of Biblical Studies, The Catholic Biblical Association of America, European Association for Jewish Studies i Society of Biblical Literature.

Aktywny popularyzator nauki, współpracował m.in. z kanałem Religia.tv, Polskim Radiem oraz Radiem TOK FM.

Źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.