Boris Nosow

Prof. Boris Nosow – historyk, kierownik Katedry Historii Narodów Słowiańskich Europy Centralnej w Czasach Nowożytnych w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, zastępca przewodniczącego ze strony rosyjskiej Komisji Historyków Rosji i Polski


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.