Włodzimierz Paszyński

Włodzimierz Paszyński – polski pedagog, polonista, publicysta, instruktor harcerski, były wiceminister edukacji i sportu, od 2006 zastępca prezydenta m. st. Warszawy. Ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był nauczycielem języka polskiego w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV i drużynowym działającej tam 17 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. W latach 80. należał do animatorów tzw. oświaty niezależnej, w okresie stanu wojennego redagował bezdebitowe pismo ,,Tu Teraz”. Współtworzył pierwszą w Polsce klasę autorską (w XXXIX LO w Warszawie) i I Społeczne LO przy ul. Bednarskiej. W okresie 1990–1998 był stołecznym kuratorem oświaty, a w latach 2001–2003 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu w rządzie Leszka Millera. Współpracował z Kancelarią Prezydenta RP, placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi i fundacjami. Był ekspertem w zespole oświatowym działającym przy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, współpracował z placówkami naukowo-badawczymi (m.in. z Instytutem Spraw Publicznych, Stowarzyszeniem Studiów i Inicjatyw Społecznych), licznymi organizacjami pozarządowymi i fundacjami. Uprawia publicystykę społeczną i literacką. Od 1999 był wykładowcą w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie, a od 2004 nauczycielem w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha. Jest współautorem programów nauczania i podręczników do języka polskiego z cyklu ,,Pamiętajcie o ogrodach”. 5 grudnia 2006 został powołany na funkcję zastępcy prezydenta m.st. Warszawy do spraw edukacji, polityki społecznej, sportu i rekreacji oraz ochrony konserwatorskiej zabytków. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.