Tomasz Rakowski

dr n. hum. lek. med. Tomasz Rakowski – etnolog, antropolog kultury, lekarz, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Stały współpracownik Instytutu Kultury Polskiej UW i Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Lekarz oddziału ratunkowego jednego z warszawskich szpitali. Jego obszary zainteresowań to m. in. antropologia społeczności zubożałych i zdegradowanych, metodologia badań terenowych, rzeczy/materialność w badaniach antropologicznych oraz antropologia medyczna. Autor książki: Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego (wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009). [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.