Tomasz Stryjek

dr hab. Tomasz Stryjek (ur. 1964). W 1988 ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, następnie studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1996 pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie w 1998 uzyskał stopień doktora, tematem jego rozprawy doktorskiej była Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji.W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2009 roku pracuje również na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, jako wykładowca historii na kierunku politologia. Jest autorem wielu publikacji dotyczących historii Ukrainy.
Jego publikacje to m. in. :

  • Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego, Wrocław 2000, ISBN 83-908946-5-3
  • Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość?: interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991-2004 (2007, ISBN 9788388490996)
  • Podręcznik historii najnowszej do gimnazjum (współautor)
  • Podręcznik „Wiedza o społeczeństwie” do liceum (2008, współautor, ISBN 9788374462136) [2012]

Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.