Andrzej Szczerski

Andrzej Szczerski (ur. 26 listopada 1971 w Krakowie) – polski historyk sztuki, krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich (2005-2011) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2000 uzyskał stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego. Ukończył także m.in. kurs Royal Collection Studies w Londynie, organizowany przez The Attingham Trust (2001), Summer University Course na Central European University w Budapeszcie (2002) oraz The Stone Summer Theory Institute w School of the Art Institute w Chicago (2007).

Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem (2003) i na Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii (2004). Stypendysta zagranicznych uczelni i instytutów badawczych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Universita per Stanieri w Perugii. Laureat stypendium krajowego dla młodych uczonych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2000).

W 2009 roku został Prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), w 2012 roku wybrany ponownie na to stanowisko. Od 2005 roku członek Kapituły Eksperckiej przy Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. W latach 2002-2005 był kuratorem cyklu wykładów „Projektowanie nowoczesności” w Instytucie Goethego i British Council w Krakowie. W latach 2010-2012 członek Rady Programowej Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie. W latach 2011-2012 członek Zespołu Sterującego powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kolekcje priorytet „Kolekcje narodowe sztuki współczesnej”, w 2012 także w ramach Programu Kolekcje priorytet „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”. W czerwcu 2013 roku powołany w skład Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie na kadencję w latach 2013-2018.

Juror w licznych konkursach poświęconych sztuce współczesnej, m.in. w konkursie na wystawę w Pawilonie Polskim na XII Biennale Architektury w Wenecji (2010), członek jury selekcyjnego Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie (2012), członek jury XXXIII Konkursu o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012.

Autor publikacji poświęconych sztuce XX wieku i sztuce współczesnej, m.in: „Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900” (Kraków 2002) wyróżnionej Nagrodą Honorową im. Felczaka i Wereszyckiego (2004) oraz Nagrodą Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa (2003), „Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939” (Łódź 2010) nominowanej do Nagrody im. Jana Długosza (2011) oraz artykułów w katalogach i czasopismach m.in. w „Apollo”, „Springerin”, „Third Text”, „Centropa”, „Ikonotheka”. Redaktor książki „Modernizm na peryferiach. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939” (Warszawa 2011). Współredaktor książek „Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań” (Kraków 1999) i „The Mousetrap Book. On dealing with art institutions in contemporary curatorial practice” (Gdańsk-Frankfurt 2007).

Współautor wystaw Symbolism in Poland and Britain w Tate Britain w Londynie w 2009 roku i The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Art from Poland w Centre for Fine Arts BOZAR w Brukseli w 2011 roku. Kurator wystawy Modernizacje 1918-1939. Czas przyszły dokonany w Muzeum Sztuki w Łodzi w 2010 roku i wystawy „Unia słowacko-polska” w Kasárne Kulturpark w Koszycach w 2014 roku. Członek Rady Naukowej wystawy Der neue Staat. Polnische Kunst zwischen Experiment und Repraesentation 1918-1939 w Leopold Museum w Wiedniu w 2002 roku.

Prezes Sekcji Polskiej AICA, od 2013 również wiceprzewodniczący AICA International.

źródło: Wikipedia

 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.