Joanna Wardzińska

Joanna Wardzińska – wiceprezeska Zarządu Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, wiceprzewodnicząca Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej i jedyna Polka w Grupie Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Ekonomii Społecznej

[2016]


Powrót do listy

Wykłady 1

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.