Jan Woleński

prof. dr hab. Jan Woleński, właściwie Jan Hertrich-Woleński – polski filozof analityczny, logik i epistemolog, teoretyk prawdy oraz filozof języka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1958-1963 studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ), w latach 1960-1964 filozofię na tej samej uczelni. W roku 1968 obronił pracę doktorską z analitycznej teorii prawa (Filozofia lingwistyczna a jurysprudencja analityczna) na Wydziale Prawa UJ, zaś w 1972 r. przeprowadził przewód habilitacyjny z teorii prawa (Logiczne problemy wykładni prawa) na tej samej uczelni.
Jan Woleński był członkiem PZPR od 1965 r. Opuścił szeregi tej partii po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r. W latach 1980-1990 był członkiem NSZZ „Solidarność”. W latach 1983-1985 był wydawcą podziemnej gazetki Riposta ukazującej się we Wrocławiu. Z powodu wystąpienia z PZPR nie otrzymywał paszportu w latach 1982-1986 i był objęty zakazem prowadzenia zajęć dydaktycznych na Politechnice Wrocławskiej w latach 1982-1988. W latach 1982-1988 wstrzymano wniosek o nadanie mu tytułu profesora. Był jednym z założycieli Ruchu na Rzecz Demokracji w Krakowie w roku 2007. Jest członkiem Rady Programowej Konwersatorium ,,Doświadczenie i Przyszłość”. Od 2007 jest wiceprezydentem loży B’nai B’rith Polin. W latach 60. XX wieku był związany ze Stowarzyszeniem Ateistów i Wolnomyślicieli. Od 2007 roku członek Komitetu Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Jan Woleński jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Institut International de Philosophie. Jest też prezydentem Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej wybranym na kadencję 2005-2008.
W 1987 otrzymał nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego w dziedzinie filozofii (Wydział I PAN), w 1991 nagrodę Societatis Scientiarium Varsoviensis Premium Triennale. W 1996 otrzymał Nagrodę Naukową miasta Krakowa, w 1997 Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2001 Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. W 2011 roku został również uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej.
Jan Woleński jest uważany za kontynuatora tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Do lutego 2008 był autorem lub współautorem 1540 publikacji naukowych i popularnych, z czego 493 były napisane w ośmiu językach obcych. Był promotorem 12 prac doktorskich i recenzentem 27 prac doktorskich i habilitacyjnych. [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.