Jacek Wysocki

dr Jacek Wysocki – absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, dysertację obronił na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zainteresowania badawcze dr Wysocokiego obejmują m.in.: teorię konserwatorstwa archeologicznego, rewitalizację zabytkowych zespołów miejskich i wiejskich, konserwatorstwo archeologiczne w kontekście problematyki zagospodarowania przestrzennego. Pracował i współpracował z licznymi instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego. Współautor publikacji „Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla”, autor publikacji „Zróżnicowanie regionalne budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur” i wielu innych. Pracuje w Warmińsko – Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego, jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.