Adam Eberhardt

Adam Eberhardt (ur. 3 listopada 1975 w Warszawie) – polski politolog, znawca problematyki wschodnioeuropejskiej, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie.

Ukończył studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pracował jako stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie. Do 2008 był ekspertem oraz kierownikiem Biura Badań i Analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Od 2008 pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich, a w 2016 został powołany przez premiera na stanowisko dyrektora OSW.

Zajmuje się analizą stosunków międzynarodowych na obszarze postradzieckim, sytuacji społeczno–politycznej w Rosji i krajach Europy Wschodniej, a także polityką UE wobec tych państw. Jest autorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Wykładał w Akademii Dyplomatycznej dla słuchaczy aplikacji dyplomatyczno-konsularnej MSZ oraz w Collegium Civitas.

Zasiadł w Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło: Wikipedia


Powrót do listy

Wykłady 1

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.