Wojciech Glac

Dr Wojciech Glac jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Fizjologii Zwierząt UG.
Jego zainteresowania naukowe obejmują neurobiologię uzależnień oraz immunologię, które łączy prowadząc badania nad mechanizmami wpływu środków uzależniających na odporność. W 2007 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Indywidualne zróżnicowanie aktywności cytotoksycznej komórek NK w warunkach chronicznego podawania amfetaminy u szczurów”. Na liście zajęć prowadzonych przez dr. Wojciecha Glaca, w części według przygotowanych programów autorskich, znajdują się: neurobiologia uzależnień, fizjologia ośrodkowego układu nerwowego, fizjologia zwierząt i człowieka, anatomia funkcjonalna człowieka oraz technologie informacyjne. Prowadzi również pracownię specjalizacyjną i jest opiekunem powstających w Katedrze Fizjologii Zwierząt prac magisterskich. [2014]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.