Marzenna Jakubczak

Marzenna Jakubczak jest profesorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, zatrudnionym w Instytucie Filozofii i Socjologii. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorka i redaktorka monografii oraz licznych artykułów z zakresu filozofii indyjskiej, filozofii porównawczej, filozofii umysłu, filozofii religii, estetyki międzykulturowej i gender studies. Od 2010 pełni rolę redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Argument: Biannual Philosophical Journal”. Wykłada gościnnie w Indiach, Grecji, Szwecji i USA.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.