Marek Kłodziński

Marek Kłodziński – profesor nauk ekonomicznych od lat związany z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Bada zjawisko dwuzawodowości w rolnictwie, proste formy kooperacji w rolnictwie, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, pozarolniczą przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, aktywizację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich na obszarach cennych przyrodniczo


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.