Krzysztof Kowalewski

dr Krzysztof Kowalewski – historyk średniowiecza, doktor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Obszary badań naukowych: mediewistyka, zwłaszcza historia społeczna i prawna średniowiecznych Czech, specyfika i rozwój czeskiej tożsamości etnicznej, religijnej i kulturowej w średniowieczu. Sekretarz Komisji dziejów Czech i stosunków polsko-czeskich Komitetu Nauk Historycznych PAN [2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.