Monika Mętrak

Dr Monika Mętrak – jest adiunktem w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Botaniki na Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu biogeochemii, toksykologii środowiska, badaniem paleośrodowiska oraz analizami statystycznymi


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.