Sylwia Michalska

dr Sylwia Michalska jest pracownikiem Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Interesuje się szczególnie problematyką związaną z kobietami wiejskimi, podejściem gender, marginalizacją, ubóstwem, stylem życia, aspiracjami mieszkańców wsi, rolnictwem ekologicznym, kapitałem ludzkim.


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.