Zygmunt Ziątek

Dr hab. Zygmunt Ziątek – literaturoznawca, emerytowany profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, w latach 2012-18 kierował Pracownią Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej, interesuje się problematyką związków literatury z wielkimi doświadczeniami społecznymi i historycznymi XX wieku, pograniczem pisarstwa dokumentarnego i beletrystki oraz syntetycznymi ujęciami literatury współczesnej, jest autorem m.in. książek „Ksawery Pruszyński”, „Wiek dokumentu: inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej” oraz „Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza”, która została dotąd przełożona na hiszpański, włoski i francuski (przekład na angielski w przygotowaniu)


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.