Grzegorz Pac

Dr Grzegorz Pac – historyk mediewista, adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował w Warszawie, Belfaście i Kilonii, pracował na University of Notre Dame w USA i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się wczesnym średniowieczem – zwłaszcza rolą kobiet, ideologią władzy i kultem świętych. Jest autorem książki „Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku – studium porównawcze”.

 


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.