Ukraina – najciekawsze stanowiska paleontologiczne

Zapraszamy na wykład dr Daniela Tyborowskiego – pierwszy z serii wykładów o stanowiskach paleontologicznych z różnych krajów i części świata. Spotkanie w ramach środowych Spotkań z Dziejami Ziemi [maj 2022; 1 godzina 5 minut]

Nowy cykl o stanowiskach paleontologicznych i historii naturalnej wybranych krajów i regionów świata dr Tyborowski zaczął od bliskiej nam Ukrainy i pokazania jej mapki geologicznej.

Nie możesz obejrzeć wykładu? Posłuchaj podcastu:

Co ciekawe, budowa geologiczna Ukrainy jest bardzo odmienna od tego co mamy w Polsce. Dominują neogen i paleogen – kenozoik. Jest trochę karbonu we wschodniej Ukrainie. W północno-zachodniej Ukrainie, w okolicach pogranicza z Polską (lubelszczyzna) mamy erę mezozoiczną i okres kredowy (stanowiska podobne do Polskich). Gdzieniegdzie dewon i karbon (paleozoik).

Wykładowca opowiedział najpierw o stanowiskach z okolic Podola, gdzie płynące rzeki erodują strome zbocza i odsłaniają czerwone piaskowce tzw. oldredu (facja dewonu). W piaskowcach tych znajdują się skamieniałości kręgowców dewońskich, bezszczękowców i ryb pancernych. Opowiedział też o ciekawych stanowiskach kenozoicznych (południowo-zachodnia Ukraina) – mioceńskich ekosystemach rafowych. Pokazał skamieniałości mioceńskiego kraba i krewetek. Opowiedział też o stanowiskach gdzie można podziwiać mioceńskie fauny kręgowców morskich – ryby, ssaki morskie (foki, walenie, zębowce -kentriodon, fiszbinowce -cetotherium).

Wspomniał też o czwartorzędowych skamieniałościach plejstoceńskich z zachodniej Ukrainy (okolice Lwowa). Mówił o megafaunie ze Staruni – najsłynniejszym nosorożcu włochatym i skamieniałościach mamutów. Nosorożec włochaty ze Staruni to jedyny na świecie kompletny egzemplarz wymarłego gatunku nosorożca z epoki plejstocenu. Odkryty został w kopalni głębinowej ozokerytu na terenie wsi Starunia koło Stanisławowa. Na koniec wykładu, dr Tyborowski opowiedział jeszcze o kenozoiku. W północnej i północno-wschodniej Ukrainie znajdują się wychodnie eocenu, osady morskie. W tych skałach eoceńskich znajduje się skamieniałości prawaleni – kuzynów bzylozaurów.


Zapraszamy również do naszych serwisów: YouTube kanał wszechnica fww  Facebook wwzechnicaFWW

Ten utwór dostępny jest na licencji: Creative Commons
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Podobne wykłady Nauka

Komentarze

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.