Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej? cz. 3

Dr Sławomir Kopeć opowiada o rozwoju przemysłu gier komputerowych, Collegium Civitas, 12 maja 2010 r.[24min]

Czy Polska potrzebuje kulturalnej polityki przemysłowej? III Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój” zorganizowane 12 maja 2010 roku przez Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Narodowe Centrum Kultury.

Przemysły kultury i przemysły kreatywne stają się coraz ważniejszymi sektorami rozwiniętych gospodarek. Do przemysłów o długiej tradycji rynkowej, jak film, muzyka, media dołączają nowe – gry komputerowe, multimedia. Ich rozwój związany jest nie tylko z innowacjami technologicznymi otwierającymi nowe możliwości ekspresji przed kreatywnymi przedsiębiorcami. Zmieniają się także społeczeństwa i coraz bardziej cenią kulturę czasu wolnego z którą wiąże się rosnący popyt na usługi i produkty przemysłów kultury.

Czy kulturowa produkcja komercyjna, zorganizowana w przemysły kultury i przemysły kreatywne powinna być wyłącznie przedmiotem gry popytu i podaży rozgrywanej na wolnym rynku? Czy też może powinna podlegać aktywnej polityce państwa? A jeśli tak, to czy rozwój przemysłów kultury powinien być domeną działania resortu gospodarki, czy też kultury? Czy w domenie „gospodarki kulturalnej” powinno uwzględniać się specyfikę narodową, czy też powinna ona być wolna od protekcjonizmu?
Jak zorganizowane są przemysły kultury w innych krajach? Do jakich doświadczeń możemy odwoływać się w Polsce? Czy odrodzenie rodzimego rynku filmowego jest wynikiem polityki państwa, wyrażającej się w działaniu takich instytucji, jak Polski Instytut Sztuki Filmowej, czy też może raczej jest dziełem przypadku?

To nie jedyne pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi podczas III Seminarium z cyklu „Kultura i rozwój”. Liczymy, że w odpowiedzi uzyskamy lepszą wizję, jaka kulturalna polityka przemysłowa najlepiej sprawdzi się w Polsce.

Program seminarium:
1. Rozwój przemysłów kultury przemysłów kreatywnych, doświadczenia zagraniczne i krajowe, referat prof. dr hab. Doroty Ilczuk (Fundacja PROcultura); (37min)
2. Doświadczenia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Agnieszka Odorowicz, dyrektor PISF (16min)
3. Na styku kultury i technologii, kilka uwag o rozwoju przemysłu gier komputerowych,  dr Sławomir Kopeć, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. (24min)
4. Dyskusja. (36min)
Prowadzenie: Edwin Bendyk, Collegium Civitas, tygodnik POLITYKA

Polecana lektura: Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries,
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc2577_en.htm

[2012]

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.