Grzegorz Gorzelak

prof. zw. dr hab. Grzegorz Gorzelak – profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce rozwoju regionalnego i lokalnego.

Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk. Profesor Katedry Europeistyki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Jest twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne” oraz przewodniczącym zarządu stowarzyszenia Regional Studies Association – Sekcja Polska. Na jego dorobek składa się autorstwo i redakcja ponad 40 książek oraz ponad 200 artykułów i rozdziałów w książkach, m.in.: „Rozwój, przestrzeń, społeczeństwo” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007), „Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej”(Śląskie Wydawnictwo Naukowe, 2007), „Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań” (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006). Współpracował z agendami rządowymi i samorządami lokalnymi i regionalnymi w Polsce i na Ukrainie oraz w wieloma instytucjami międzynarodowymi (m. in. Bank Światowy, Komisja Europejska, OECD, Open Society Institute). Jest stypendystą Fulbrighta, visiting professor na University of Strathclyde, wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych. 
[2012]


Powrót do listy

Partnerzy

Lista zapisanych wykładów jest aktualnie pusta.